Muzieknotatie

De notenbalk

Op de notenbalk kunnen we noten op of tussen de lijnen plaatsen.

We gaan uit van 7 stamtonen.

A B C D E F G

De notatie

Verhogen

Verhogen we een stamtoon met een halve toon dan krijg de letter het achtervoegsel -is.
Het teken dat we hiervoor gebruiken heet een kruis.

Voorbeelden: Ais, Bis, Cis, Dis, Eis, Fis, Gis.

Verlagen

Verlagen we een stamtoon met een halve toon dan krijg de letter het achtervoegsel -es.
Het teken dat we hiervoor gebruiken heet een mol.

Voorbeelden: As, Bes, Ces, Des, Es, Fes, Ges.

Herstellen

Het herstellingsteken herstelt het kruis of de mol.

We krijgen dan gewoon A, B, C, D, E, F of G.

.

Toevoeging bij afgeleide tonen

Het octaafbegrip

De tonale ruimte

De octaveringstekens